Home Blockchain

Blockchain

tin tức về công nghệ Blockchain

Suy ngẫm về các “đồng tiền blockchain”

Năm qua, Bitcoin và các "đồng tiền blockchain" khác đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí toàn cầu. Việc đầu tư,...

Blockchain là cái quái gì vậy ?

Trừ khi bạn là người Sao Hỏa, còn không mình chắc chắn bạn đã từng nghe nói đến Bitcoin và Blockchain. Đây là 2 từ...

Công nghệ Blockchain là gì?

Công nghệ blockchain mở ra một xu hướng ứng dụng tiềm năng cho nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng, bán lẻ, vận...